Day: January 10, 2022

นครชัยแอร์ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง โดยจัดที่นั่งเว้นระยะ ไม่เกิน 70% ของความจุผู้โดยสาร ในทุกเส้นทาง ช่วง 10 – 20 ม.ค. นี้ พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการเดินรถให้ปลอดภัยสูงสุด ทุกเที่ยวโดยสาร

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์...

Read More

เปิดแล้ว! ห้างเซ็นทรัลขอนแก่น สนามช้อปปิ้งแห่งใหม่ของภาคอีสาน ต่อยอดความสุขให้ทวีคูณ พร้อมเติบโตไปกับชุมชนอย่างยั่งยืน  

เปิดตัว ห้างเซ็นทรัลขอนแก่น ใจกลางหัวเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างเป็นทางการ ไปเมื่อวันที่...

Read More

ข่าวล่าสุด

Day: January 10, 2022