Category: News

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ยืนยันความพร้อม ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร...

Read More

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท..ผลักดันนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สู่ “พลเมืองดีคุณภาพของสังคม”  

“โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท...

Read More

สวทช. จับมือ อบจ.- สสจ.ปราจีนบุรี เปิด AMED Homeward ระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยในที่บ้าน นำร่อง 7 กลุ่มโรคใช้จริงแห่งแรกใน รพ.สต. ปราจีนบุรี

ณ ห้องประชุมเอนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง...

Read More

วช. และ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ทุนวัฒนธรรม ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์...

Read More

วช. หนุน วว. และ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ พัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์...

Read More

สสส. ผนึก “เวชศาสตร์วิถีชีวิต” ผลักดันคนไทยเข้าสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ ห่างไกลโรค NCDs

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมนำความรู้ด้าน “เวชศาสตร์วิถีชีวิต หรือ...

Read More

50 ปี การเคหะแห่งชาติ สร้างที่อยู่อาศัยกว่า 7 แสนหน่วย ปลื้มได้ 97.96 คะแนนการประเมินความโปร่งใส อันดับที่ 1 ของกระทรวง พม. อันดับที่ 5 ของรัฐวิสาหกิจ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่อเนื่อง หนุนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องยุคสมัย เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการดำเนินงานครบรอบ 50 ปี...

Read More
Loading

Follow Us

ข่าวล่าสุด

News