Category: Government

‘สินิตย์’ เปิดตัวโครงการโคนม เฟส 4 พร้อมพาผู้ประกอบการนมโคแปรรูป จับคู่ธุรกิจและขายสินค้าบนแพลตฟอร์มชื่อดังของจีน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ปี 4...

Read More

อว. จับมือ ป.ป.ส. ใช้ประโยชน์พืชกระท่อม พร้อมเดินหน้าพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ เพื่อคนไทย

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ...

Read More

ททท. และ The MICHELIN Guide ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการ The MICHELIN Guide Thailand ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ต่อเนื่องถึงปี 2569

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยโครงการThe MICHELIN Guide...

Read More

การเคหะแห่งชาติพลิกโฉมที่อยู่อาศัยแนวใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง เปิดตัว “บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า” บ้านเช่าพร้อมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (3 ธ.ค.64) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

พม. จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว” และพิธีมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

“ดีป้า” เปิดตัว depa Game Accelerator Program Batch 2 ติดปีกบุคลากรอุตสาหกรรมเกมไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล

กรุงเทพมหานคร – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด...

Read More

ซินโครตรอนคว้า Gold Award  “มหกรรมวิจัยฯ ’64” รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)...

Read More

กระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย ให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวที่ปลอดภัย และเอาใจใส่ เพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ

เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

เคาะแล้ว! ครม. ไฟเขียว ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุ...

Read More
Loading

ข่าวล่าสุด

Government