Category: Government

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ครั้งที่ 3

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ...

Read More

เปิดตัวโครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” สอน ซ่อม เสริม เพิ่มคุณภาพน้ำสะอาดให้ประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการ...

Read More

พม. จับมือ ภาคีเครือข่าย รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ชี้สังคมไทยยังน่าห่วง พร้อมร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับ...

Read More

กระทรวงพลังงาน ผนึกกำลัง กฟผ. คิกออฟ “EV GO ทริปปิดดีล” ชวนลองขับรถอีวี 4 เส้นทาง มั่นใจสถานีชาร์จไฟฟ้าครอบคลุมทั่วไทย

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. ชวนออกโรดทริปสร้างประสบการณ์ใหม่ ทดลองขับรถอีวี 4 เส้นทาง หัวหิน –...

Read More

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาด จำนวน 4 โครงการ

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า...

Read More

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยขับเคลื่อนโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการขับเคลื่อนโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเ...

Read More

สศอ. จัดงานประจำปี OIE FORUM 2022 ชี้ช่องเสริมแกร่งศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ยกระดับความสามารถแข่งขัน ขับเคลื่อนโครงสร้างภาคการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานประจำปี OIE Forum 2022 “Disruptive...

Read More

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำร้านสะดวกซื้อ และเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการค้า จำนวน 2 โครงการ

นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า...

Read More

ส.อ.ท. ร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Industrial IoT Expo 2022 ยกระดับอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ

กรุงเทพฯ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จับมือเหล่าพันธมิตรชั้นนำ ผู้ให้บริการ System...

Read More
Loading

Follow Us

ข่าวล่าสุด

Government