รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมบอร์ดสปสช. มอบนโยบาย ให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเครือข่าย สปสช. เป็นทางเลือกหนึ่งให้ประชาชน ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล

วันนี้ (5 สิงหาคม 2562) ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีความยินดีที่ได้มาทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งใจมาทำงานร่วมกัน สนับสนุนภารกิจของ สปสช.อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ดียิ่งขึ้น

“ผมมั่นใจว่าเราจะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้ดียิ่งๆขึ้นไป เรามีบุคลากร ผู้บริหารที่ทุ่มเท เข้าใจระบบ แนวทางทำงาน ขอให้คณะกรรมการฯ ใช้ความรู้ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ผมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยินดีให้การสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับการบริการที่ดีที่สุด”นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ขอให้มีการทำงานกันเป็นเครือข่าย เพื่อร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชน สิ่งที่สำคัญ คือการรวมข้อมูล การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย ขอให้นำระบบไอทีเข้ามาร่วมจัดการ นอกจากนี้ ภายใน 1 ปี ตั้งเป้า จะพัฒนาห้องฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น และการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยจะต้องรอพบแพทย์ไม่เกิน 1 ชั่วโมง เมื่อรับการตรวจแล้วสามารถเลือกไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.ได้ เป็นแนวคิดเชิงนโยบายที่จะต้องหารือถึงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดได้หาวิธีที่จะลดเวลาที่ผู้ป่วยต้องอยู่ที่โรงพยาบาลให้น้อยที่สุดด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จะเข้ามาช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทำงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีการแบ่งพรรคการเมือง ในเรื่องลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยการให้ไปรับยาที่ร้านยานั้น เป็นทางเลือกหนึ่งให้ประชาชน เน้นคงคุณภาพรักษามาตรฐาน โดยจะมีการคุยรายละเอียด หากจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายก็จะรีบดำเนินการ