คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) หรือ INDAร่วมกับ Playground@AIS DC ขอเชิญชมงานนิทรรศการแบบ interactive สุดล้ำในชื่องานว่า IoT GARDEN ซึ่งเกิดจากแนวความคิดในการนำข้อมูล IoT (Internet of Things) ที่วัดได้มาจาก 12 เขตในกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็น ค่าความชื้น ค่า PM2.5 หรือค่าความถี่เสียงต่างๆ มานำเสนอในรูปแบบสวนดอกไม้ดิจิทัลที่สามารถปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ชมได้ สามารถเข้าชมผลงานได้ที่ AIS Design Centreณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562