รพ.เจ้าพระยาร่วมบรรยายความดัน

โรงพยาบาลเจ้าพระยาโดย พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด รับมอบของที่ระลึกจากนิตยสารชีวจิต ในโอกาสที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโรคความดันโลหิตสูง ในงาน Happy Life by ชีวจิต ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา