สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ดึงดีไซเนอร์รุ่นเก๋าพบช่างสุรินทร์ ค้นหาอัตลักษณ์ สร้างคาแรกเตอร์เครื่องเงินท้องถิ่น เติมความร่วมสมัย สวมใส่ได้ทุกวัน

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน GIT เปิดเผยว่า ทางสถาบันได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) เพื่อพัฒนาเครื่องประดับอัตลักษณ์ในจังหวัดเป้าหมาย โดยมีจ.สุรินทร์ ซึ่งมีความโดดเด่นด้านเครื่องเงินรวมอยู่ด้วย

ทางสถาบันฯ ได้เชิญนายจิตต์สิงห์ สมบุญ ดีไซเนอร์แถวหน้าของประเทศไทย อดีต Head of Design ของแบรนด์ PLAYGOUND by GREHOUND ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กชอป) กับผู้ประกอบการชาวสุรินทร์ ซึ่งมีการฝึกคิดนอกกรอบภายใต้โจทย์สำคัญคือ การสร้างความแตกต่างให้กับเครื่องเงินสุรินทร์ และพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยมากขึ้น สามารถเจาะตลาดแฟชั่นต่างประเทศหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้

GIT

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการชาวสุรินทร์ที่ร่วมโครงการนี้ได้นำเทคนิคจับลายเครื่องจักรสานมาใช้สร้างสรรค์เครื่องประดับรูปช้างมีหูเป็นปีก ขณะที่นายจิตต์สิงห์ได้ออกแบบเครื่องประดับ 5 ชิ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ของสุรินทร์ ได้แก่ อักขระเขมรและความเชื่อในเครื่องรางของขลัง นำมาถ่ายทอดสู่งานเครื่องประดับภายใต้แนวคิด สวยสุรินทร์ คือ ร้อยเรียง สอดสาน สืบสาน ซึ่งใช้เทคนิคการสาน และสะท้อนการเชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างไทยกับกัมพูชา

“แม้ว่าการลงพื้นที่ของคุณจิตต์สิงห์จะไม่ใช่การปฏิวัติโฉมหน้าเครื่องเงินสุรินทร์ที่สืบทอดกันมาช้านานได้ทั้งหมด แต่ได้จุดประกายให้ช่างฝีมือท้องถิ่นได้คิดนอกกรอบและต่อยอดภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น” นางดวงกมล กล่าว