นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า นครชัยแอร์ คุมเข้มมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ในด้านตัวรถและพนักงานทุกภาคส่วน โดยกำหนดให้พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนให้บริการ และสวมถุงมือขณะเสิร์ฟของบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส ด้านความสะอาด บริษัท นครชัยแอร์ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย SHA หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration โดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมควบคุมโรค กรมอนามัย เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในสถานีเดินรถนครชัยแอร์และรถโดยสารนครชัยแอร์ทุกคัน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง ด้วยอัตราค่าโดยสารเท่าเดิม ตามราชการกำหนด ทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง 

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัดสำหรับมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสาร นครชัยแอร์ ยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกเที่ยวบริการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสารทั้งภายในภายนอก และสถานีเดินรถโดยสาร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยหลังจากนำรถให้บริการลูกค้าประจำเส้นทางเรียบร้อยแล้ว รถทุกคันจะถูกนำมาทำความสะอาดประจำวัน ได้แก่ การล้างทำความสะอาดภายนอกรถโดยสารทั้งคัน และการทำความสะอาดภายในรถ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดอุปกรณ์ภายในรถโดยสาร โดยเฉพาะส่วนที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส เช่น พนักวางแขน มือจับหลังเบาะ จอทีวี และเกะสัมภาระภายในรถโดยสาร มือจับประตูห้องน้ำ ฯลฯ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้ความสำคัญต่ออุปกรณ์ที่นำมาให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ผ้าห่ม ผ้ารองศีรษะบนเบาะโดยสาร โดยนครชัยแอร์ได้จัดให้มีการซักผ้าห่มและผ้ารองศีรษะที่นำมาให้บริการในทุกเที่ยวโดยสาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานความสะอาดทุกคัน สำหรับมาตรฐานการทำความสะอาดสถานีเดินรถนครชัยแอร์ จัดให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดตามบริเวณที่ลูกค้าต้องสัมผัสหรือพื้นที่ที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่นั่งภายในห้องรับรองผู้โดยสาร ที่จับราวบันได ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตู และพื้นที่ส่วนกลางห้องรับรองผู้โดยสาร รวมไปถึงห้องน้ำจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้เพียงพอ นอกจากนี้มีจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการบริเวณชานชาลา และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ภายในสถานีเดินรถนครชัยแอร์ทุกแห่ง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ