~ ในระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นแบบคู่ขนานของการประชุมคณะทำงานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานกลุ่ม G20 ครั้งที่ 4 อวาด้าได้ลงนาม MoU การลงทุนมูลค่า 2.44 พันล้านดอลลาร์ (2 แสนล้านรูปี) เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในช่วง 5 ปีข้างหน้า~  ในระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นแบบคู่ขนานของการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานกลุ่ม G20 (G20 Energy Transition Working Group: ETWG) ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นที่รัฐกัว ประเทศอินเดีย อวาด้า กรุ๊ป (Avaada Group) ผู้นำภาคพลังงานหมุนเวียนของอินเดีย มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับบริษัทการไฟฟ้าชนบท (Rural Electrification Corporation หรือ REC) ผ่านการทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มการสนับสนุนครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มีความหลากหลายของอวาด้า ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมสูงถึง 2.44 พันล้านดอลลาร์ (2 แสนล้านรูปี)

อวาด้าเตรียมพร้อมที่จะนำเงินลงทุนจำนวนมากนี้ไปใช้ในการผลักดันโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เป็นนวัตกรรมจำนวนมากมายหลายโครงการทั่วประเทศอินเดียในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โครงการลงทุนบุกเบิกเหล่านี้ครอบคลุมถึงไฮโดรเจนสีเขียวและและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง การผลิตโซลาร์เซลล์ ตลอดจนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และไฮบริด ความพยายามในการดำเนินการเหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดียในเรื่อง ‘อาตฺมนิรภร ภารต’ (Atmanirbhar Bharat) ซึ่งแปลว่า ‘อินเดียที่พึ่งตัวเองได้’ และพันธกิจไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen Mission) ซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของอินเดียให้เจริญเติบโต  การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญจาก REC เน้นย้ำให้เห็นถึงความทุ่มเทที่แน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงของอวาด้าที่มีต่ออนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับอินเดีย นับเป็นเวลากว่าทศวรรษที่ REC ได้เพิ่มการสนับสนุนอวาด้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือผ่านวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการพัฒนาของเยอรมนี (KfW) และธนาคารโลก (World Bank) ด้วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เหล่านี้อวาด้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านพลังงานหมุนเวียนของอินเดีย ซึ่งจะเสริมสร้างบทบาทของบริษัทในฐานะผู้สนับสนุนหลักในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

นายวินิต มิตตัล (Vineet Mittal) ประธานอวาด้า กรุ๊ป กล่าวถึงความสำเร็จครั้งสำคัญครั้งนี้ ว่า“ความร่วมมือครั้งสำคัญกับ REC เป็นสัญลักษณ์ของก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่สู่การพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานของอินเดีย รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของเราในการบ่มเพาะอนาคตที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวของอินเดีย”