ผู้นำในอุตสาหกรรมพืชสวนรวมตัวกันที่กรุงโฮจิมินห์ เวียดนามเพื่อจัดงานประชุมสุดยอดนักลงทุนในอุตสาหกรรมพืชสวนเวียดนาม “HortiFuture Vietnam” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท GrowAsia, PSAV, วีเอ็นยู เอ็กซฺบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค, กระทรวงเกษตรธรรมชาติและการควบคุมอาหารของประเทศเนเธอร์แลนด์ และ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของประเทศเวียดนาม

ณ โรงแรมเร็กซ์ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เพื่อนำไปสู่การวางรากฐานของอุตสาหกรรมพืชสวนในอนาคต ภายใต้แนวคิด Future Technologies, Today’s Vision! นวัตกรรมแห่งอนาคต เริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ในวันนี้ ซึ่งการจัดงานประสบความสำเร็จตามความคาดหมาย มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 150 ท่านที่มาจากอุตสาหกรรมพืชสวนโดยตรง พร้อมที่จะวางแผนและสร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้ปลูกรายใหญ่กับรายย่อยเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยี มุ่งเน้นการรวมตัวกันจากหลายภาคส่วนเพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมพืชสวนเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มอัตราการแข่งขันต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งนี้งานครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือจาก คณะทำงานของบริษัท PSAV, ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมพืชสวนเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศเวียดนาม รวมถึงเครือข่ายอุตสาหกรรมพืชสวนของงาน Horti Asia การประชุมในครั้งนี้เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายย่อยที่กำลังมองหาโอกาสทางการลงทุนและการแข่งขันในอุตสาหกรรมพืชสวนของประเทศเวียดนามและทั่วโลก ซึ่งนอกจากงานประชุมยังมีการจับคู่ธุรกิจท้ายงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

  1. a) Greater access to finance การจัดการด้านการเงินที่ดีขึ้น
  2. b) Consumer and retailer awareness การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้ค้ารายย่อย
  3. c) National standards for quality and certification การสร้างมาตรฐานแห่งชาติด้านคุณภาพและการรับรอง
  4. ซึ่งหากนักลงทุนในอุตสาหกรรมนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ย่อมสามารถกระตุ้นการลงทุนและเร่งการเติบโตในภาคเกษตรพืชสวนให้มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งแนวคิดต่างๆ ภายในงานประชุมครั้งนี้มาจาก บริษัท PSAV ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้กระทรวงเกษตรของประเทศเวียดนาม นาย Le Quoc Doanh ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทประเทศเวียดนาม กล่าวว่า “ภาคเกษตรของประเทศเวียดนาม มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ผมมั่นใจว่า งานประชุม HortiFuture ภายใต้แนวคิด Future Technologies, Today’s Vision! นวัตกรรมแห่งอนาคต เริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ในวันนี้ เป็นงานประชุมที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับกระทรวงของเราอย่างยิ่ง ผมจึงอยากเชิญชวนให้ภาคเอกชนมาร่วมแบ่งปันเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันกระตุ้นการพัฒนาระดับประเทศต่อไป”

    นาย Nguyen Ngoc Bao ประธานพันธมิตรสหกรณ์แห่งประเทศเวียดนาม กล่าวว่า “งานประชุม HoriFuture เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับการเชื่อมโยงหน่วยงานของเราไปยังตลาดนักลงทุนรายย่อย อีกทั้งยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติในการทำเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสให้ VCA เชื่อมต่อกับนวัตกรรมสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

    วิสัยทัศน์และแนวคิดที่โดดเด่นของ งาน HortiFuture มาจากทั้งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และ ภาครัฐของประเทศเวียดนาม รวมถึงความร่วมมือจาก Marjolijn Sonnema รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรธรรมชาติและคุณภาพอาหาร, ประธานาธิบดี Nguyen Ngoc Bao จากพันธมิตรสหกรณ์เวียดนาม, Gabrielle Nuijtens จาก Topsic Horticulture, อดีตนักธุรกิจหญิงแห่งปี Meins Prins จาก CEO / ผู้ก่อตั้ง PRIVA ผู้สร้างแรงบันดาลใจเช่น Pan Group, The Fruit Republic, Unifarm, Phanco และ Satra นอกจากนั้นนักลงทุนในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ Signify Lighting, Rijk Zwaan, PRIVA, Bejo Seeds, Richel, Speedy Access และ Agri Solutions Asia เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งงาน Horti Future เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอนาคตของภาคเกษตรพืชสวนในระดับภูมิภาค ซึ่งแม้ว่างานนี้จะจบลงไป แต่นำมาซึ่งการเจรจาซื้อขายลงทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต