“9 เดือนแรกของปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงขยายตัวร้อยละ 8.71”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในการแถลงข่าว สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนกันยายนปี 2561 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สถานการณ์สถานพักแรมที่สำคัญ สถานการณ์ชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ และรายได้จาการท่องเที่ยว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กันยายน 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 2,655,562 คน
ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด 1,948,414 คน รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้ อเมริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และแอฟริกา ตามลำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 2.13 ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย ลาว ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย กัมพูชา ฮ่องกง สิงคโปร์ และเวียดนาม ตามลำดับ นอกจากนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย ก่อให้เกิดรายได้ 140,140.11 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.92 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ลาว อินเดีย สหราชอาณาจักร และกัมพูชา ตามลำดับ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นอกจากนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 28,541,887 คน ขยายตัวร้อยละ 8.71 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้รวม 1,490,458.01 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.95 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย สิงหาคมปี 2561 มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 13.26 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 2.81 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และการใช้จ่าย เพื่อการท่องเที่ยวของชาวไทย คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ 89,366.43 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.59 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา