นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายธนิศร์ จริยากาญจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด ลงนามในสัญญาให้บริการขายประกันคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน (MRTA) อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการเช่าซื้อรถยนต์มือสอง กับ จัดให้ ลิสซิ่ง    ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)  โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ สำนักงานใหญ่ บมจ. ที ไลฟ์ ประกันชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้