ขอเชิญชวนเด็กอายุ 6 – 18 ปี ใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) ส่งผลงานประกวดวาดภาพศิลปะ หัวข้อ “สำนึกรักเเผ่นดิน” รับโล่เกียรติยศ จากนายกรัฐมนตรี
หมดเขตส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ 2564
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=4474
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 089-202-7054 หรือ 091-890-5056