1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ปาปะทา นายจงคล้าย วรพงศธร นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติขึ้น เนื่องจากต้นรวงผึ้งเป็นพันธุ์ไม้ที่จะผลิตดอกและเบ่งบานมีสีเหลืองในช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพ และสีดอกของต้นรวงผึ้งยังเป็นสีประจำพระราชสมภพ ประกอบกับเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็มักจะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกร กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้จัดทำโครงการและร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งในครั้งนี้ ณ ภายในบริเวณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช