นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ          มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอการได้สิทธิเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบการค้า        โฉนดเลขที่ 128224 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 0-54.5 ไร่ (54.5 ตารางวา) ในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 3 ที่ดินอยู่ติดถนนคลองหลวง – คูคต ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอการได้สิทธิเช่า ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น ) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่กองจัดผลปนัโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 6693  และ 0 2351 6328 สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี  สาขา 2 โทร. 084 387 4062 ในวันและเวลาทำการ