นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ฉลองความสําเร็จร่วมกับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท มิซูโฮ เซคเคียวริตี้ เอเชีย จำกัด และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (สิงคโปร์) จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ในการออกพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของ EXIM BANK มูลค่าเงินต้น 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 5 ปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย USD Libor ระยะเวลา 3 เดือน ภายใต้ US$1,500,000,000 Euro Medium Term Notes Programme เพื่อรองรับการไถ่ถอนพันธบัตรที่จะครบกำหนดถอนในปี 2562 และรองรับการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนของไทยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ ภายหลังการออกพันธบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้