นายแดน ฮาร์โซโน่ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล และ ดร. สิเวศ โรจนสุนทร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารระเบียบคำสั่งธนาคารและกระบวนการทางธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Bank in Asia/ Pacific Financial Insights Innovation Awards (FIIA) จาก IDC Financial Insights บริษัทวิจัยด้านไอทีชั้นนำของโลก ในฐานะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการนำนวัตกรรมมาใช้บริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ตัดสินได้พิจารณามอบรางวัลดังกล่าวแก่สถาบันการเงินที่มีกระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างเชื่อมโยงรอบด้านครอบคลุมช่วงเวลาสามปี รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จในด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ “Think Digital First” ซึ่งสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าและทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้ากรุงศรี