นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมงาน Bangkok Pride Parade 2023 เนื่องในเดือน Pride Month เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของชุมชน LGBTQ+ และเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกตัวตนที่หลากหลาย ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 21.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ – เซนทรัลเวิร์ด และ บริเวณแยกปทุมวัน ฝั่งสยามพิวรรธน์ จนถึงแยกราชประสงค์ บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
พม. โดย สค. เข้าร่วมงาน Bangkok Pride Parade 2023 เนื่องในเดือน Pride Month โดยงาน Bangkok Pride Parade 2023 ดำเนินงานโดย ‘นฤมิตรไพรด์’ Social Enterprise ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยและพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมสำหรับชุมชน LGBTQIAN+ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Beyond Gender’ กล่าวคือไม่ใช่เพียงการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ แต่ยังมีวาระที่จะขับเคลื่อนสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม ครอบคลุมความหลากหลายใน 4 มิติสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การรับรองเพศสภาพ (Gender Recognition), สมรสเท่าเทียม (Marriage Equality) สิทธิของ Sex Workers (Sex Work Rights) และ สวัสดิการถ้วนหน้าสำหรับ LGBTQ+ (Equal Right to Health) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมตลอดทั้งเดือนมิถุนายน
“นฤมิตไพรด์” สะบัดธงบนถนนสีรุ้งแห่งความหมาย ในงาน “Bangkok Pride 2023” ตอกย้ำความปัง พลังจาก LGBTQIAN+
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค