วินาทีที่ตัดสินใจกับตัวเองแล้วว่า จะทำหน้าที่ของการเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม ก็เจอบททดสอบและอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ทุกคนยอมรับให้โอกาสเเด็กและเยาวชนทำสื่อซึ่งมีราคาต้นทุนที่สูงมากในสมัยนั่น นายจุลภควัฒน์​ ศรี​สุวรรณ​

การหาแหล่งทุนมาทำโครงการ ทำให้ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักหน่วง ว่าสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน สามารถทำให้โลกเปลี่ยนแปลงได้นะ ถ้าใช้สื่อแบบสร้างสรรค์และปลอดภัย หรือใช้สื่อในทางไม่ดี โลกปัจจุบันเทคโนโลยีมาไวมาก ถ้าเปลี่ยนอนาคตของชาติไม่ทัน เราจะเอาอะไรไปสู้ประเทศอื่นได้” นายจุลภควัฒน์