มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัย Malayan Colleges Laguna ประเทศฟิลิปปินส์ Nong Lam University, Hanoi University of Science and Technology ประเทศเวียดนาม National Yunlin University of Science and Technology (YunTech)​, National University of Kaohsiung ประเทศไต้หวัน และ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Science and Humanities” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/ ส่งบทความภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายภายในวันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5686 -91, 5598 หรือ E-mail : [email protected]