ข่าวรับสมัครงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
    จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2562
  • ตำแหน่งอาจารย์ด้านการตลาด
    จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/Job-Opportunities สอบถามรายละเอียดได้ที่ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2253, ศูนย์รังสิต โทร. 0-2696-5742