Day: December 9, 2022

กฟผ. คว้า ITA ระดับ AA ยืนหยัดความเป็นองค์การใสสะอาด พร้อมมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงาน ป.ป.ช. เทคะแนนประเมิน ITA ให้กับ กฟผ. ถึง 96.65 คะแนน อยู่ในระดับ AA สูงสุดนับตั้งแต่...

Read More

วีเมดเล็งตั้งศูนย์วิจัยระดับโลกด้านกระบวนการพิสูจน์ความจริงร่วมกับกลุ่มนักวิชาการระดับโลก

เพื่อขยายระบบนิเวศวีมิกซ์สู่อีเธอเรียม เลเยอร์ 2นักวิจัยระดับโลก อาทิ ศ. ฮยอนอ๊ก โอ...

Read More

ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่) จัดค่ายรับปิดเทอม มี.ค.และเม.ย. 2566 ภายใต้ธีม “ที่สุดในโลก” ให้เด็กๆ สนุกสนานไปกับภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ชีวิต

– จัดเดินป่าในอุทานแห่งชาติเขาใหญ่ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง...

Read More

วช. หนุนทีมวิจัย เอ็นเทค สวทช.พัฒนาเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับบำบัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานประกอบการด้านสาธารณสุข สามารถลดการนำเข้าเทคโนโลยีและสารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อ สร้างความตระหนักในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานพยาบาลในแต่ละจังหวัดได้

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ขยะเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ...

Read More

วช. เชิญชวนร่วมงาน “ส้มสีทอง” อำเภอทุ่งช้าง ประจำปี 2565 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยเพิ่มมูลค่า สร้างอัตลักษณ์ส้มน่านสีทอง ส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...

Read More

Follow Us

ข่าวล่าสุด

Day: December 9, 2022