วช. นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทย คว้ารางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน “E-NNOVATE 2022

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า...

Read More