Day: July 27, 2022

GULF เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุ 4 ปี 3.50% ต่อปี และอายุ 7 ปี 3.90% ต่อปี เสนอขาย 15-17 สิงหาคมนี้ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” และสถาบันการเงิน 9 แห่ง

GULF กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่นอายุ 4 ปี ที่ 3.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี ที่ 3.90% ต่อปี...

Read More

LH Bank ออกแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ ชูดอกเบี้ยสูง  24 เดือน ดอกเบี้ย 1.80% และ 36 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 3.25% รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ...

Read More

พีทีจี – กฟผ. ขยายสถานีชาร์จ EV ใหม่ “ไฟแรง 125 kW” เปิดตัวสถานีชาร์จ EleX by EGAT Max ล่าสุด สาขา PT Max Park Salaya

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)...

Read More

Follow Us

ข่าวล่าสุด

Day: July 27, 2022