ลงนามติดตั้งระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติใน 3 คลังสินค้าใหม่ของดูโฮม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านแรงงาน ช่วยบริการให้แม่นยำและรวดเร็ว DOHOME ลงทุนระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร และ นางสาวมยุรีย์ สีทา (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME ลงนามในสัญญาร่วมกับ นายประเสริฐ เจนศิริวานิช (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และ นายวิโรจน์ บรรเจิดรุ่งขจร(ขวาสุด)กรรมการบริหารบริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อติดตั้งระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) ในคลังสินค้าของ DOHOME เพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาสุรินทร์ สาขามาบตาพุด สาขาบางละมุง โดยใช้งบลงทุนมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท และภายในเดือนมีนาคมปี 2563 นี้ จะเปิดใช้ระบบดังกล่าวเพิ่มอีกแห่งที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีแผนปรับใช้กับคลังสินค้าของ DOHOME สาขาอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง เพิ่มพื้นที่จัดเรียงสินค้าแนวสูงด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน พร้อมช่วยให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น