หลังจากพิธีเปิดการก่อสร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์เฮยเหอ-เยว่ซิง ข้ามพรมแดนจีน-รัสเซีย ที่เมืองเฮยเหอ มณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เมืองเฮยเหอก็เตรียมขึ้นแท่นเป็นเส้นทางโลจิสติกส์สำคัญที่จะส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนจีน-รัสเซีย

ในพิธีมีการลงนามสัญญา 16 ฉบับครอบคลุมหลายโครงการ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 7.65 พันล้านหยวน

ศูนย์กลางโลจิสติกส์เฮยเหอ-เยว่ซิง ข้ามพรมแดนจีน-รัสเซีย ก่อตั้งโดย เยว่ซิง กรุ๊ป กลุ่มบริษัทชั้นนำของจีนจากเซี่ยงไฮ้ซึ่งทำธุรกิจหลักด้านการค้าในเมือง บ้าน การปรับแต่งพื้นที่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

ในฐานะที่เป็นประตูสู่มณฑลเฮยหลงเจียงและมีเขตแดนติดกับรัสเซีย เมืองเฮยเหอได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเมืองบลาโกเวชเชนสค์ของรัสเซียในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการศึกษา ขณะที่การค้ากับรัสเซียก็เติบโตอย่างต่อเนื่องมานานหลายปี

ฉิน เอินถิง พ่อเมืองเฮยเหอ กล่าวว่า การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเฮยหลงเจียงส่วนของเมืองเฮยเหอ ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์นับตั้งแต่เมืองเฮยเหอกลายเป็นเมืองเปิดแห่งแรกๆ ตามแนวชายแดนจีนในปี 2535 พร้อมเสริมว่าเมืองเฮยเหอจะจับมือกับเมืองบลาโกเวชเชนสค์สร้างกลุ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาข้ามพรมแดนตามแนวชายแดนจีน-รัสเซีย

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศแผนแม่บทสำหรับเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (เฮยหลงเจียง) ซึ่งระบุว่า ส่วนของเมืองเฮยเหอขนาด 20 ตารางกิโลเมตรจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารฉลากเขียว โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว สุขภาพ และการเงินชายแดน เพื่อผลักดันให้เมืองเฮยเหอเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนเคียงคู่กับท่าด่านชายแดนอื่นๆ รวมถึงเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างจีน-รัสเซีย

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวดึงดูดตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียน 500 อันดับแรกของจีนจำนวนกว่า 20 บริษัทมายังเมืองเฮยเหอเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ