วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 – บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด  มีพิธีลงนามสัญญากับ ธนาคารกรุงไทย สำหรับการเป็นธนาคารที่สนับสนุนทางด้านการเงิน ในการพัฒนาโครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ในจังหวัดระยอง ซึ่งโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ได้การประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อสนับสนุนและรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

                                                 คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด 

ภายในพิธีลงนามนี้ได้รับเกียรติ จากคุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ และ คุณ ถัง หนง เฉิน กรรมการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด คุณสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 จาก ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ลงนามสัญญาในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้รับการสนับสนุนในด้านการเงินจากธนาคาร กรุงไทย สำหรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของโครงการที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3068 ไร่ มูลค่าโครงการประมาณกว่า 5000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามสัญญาในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี มีมูลค่าการก่อสร้างกว่า 2000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงนามระหว่าง คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด กับ คุณ ถัง หนง เฉิน ประธานบริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป ยีอาน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ รวมทั้งอาคาร โรงแรม ที่พักอาศัย จากประเทศจีน ในปัจจุบันโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว และกำลังดำเนินการพัฒนาในส่วนของพื้นที่ในเฟสที่ 1 จำนวน 1000 กว่าไร่

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด เชื่อมั่นว่าในการสนับสนุนทางด้านการเงินของธนาคารกรุงไทย รวมทั้งศักยภาพและการวางแผนการดำเนินงานก่อสร้าง จะสามารถทำให้บริษัทฯสามารถพัฒนาโครงการได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว  เพื่อให้ทันกับการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมนี้ไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาท และเกิดอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 20,000 อัตรา และบริษัทฯ มุ่งมั่นและตั้งใจจะพัฒนาและดำเนินการโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป