สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ กลับมาทำการบินไปยังเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน อีกครั้งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยเอาใจนักเดินทาง บินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ไทเป ลงจอดที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน ทั้งนี้สายการจะเริ่มทำการบินในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ในราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 2,950 บาทต่อเที่ยวบิน ซึ่งสายการบินให้ฟรีน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม (สูงสุดไม่เกิน 2 ใบ) แก่ผู้โดยสารและการจองบัตรโดยสารจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการจองและตัดบัตร   ทั้งนี้ทางสายการบินของไทย ไลอ้อน แอร์ มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศแก่ผู้โดยสารทุกท่าน และเล็งเห็นโอกาสสำคัญในการขยายเส้นทางการบิน ซึ่งเมืองไทเปนั้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไต้หวัน เป็นทั้งศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไต้หวัน ไทเปเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและมีสีสันที่สุดเมืองหนึ่ง เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับใหลและเต็มไปด้วยวัฒนธรรม  เช่น พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กง (National Palace Museum) ตึกไทเป 101 (Taipei 101) อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(Alishan) อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ค(Chiang Khai Shek Memorial Hall) วัดต้าหลงตง เป่าอัน(Dalongdong Baoan Temple) เป็นต้น

ตารางเวลาทำการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ไทเป ของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์

กรุงเทพฯ – ไทเป

เที่ยวบิน  SL394  วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 20.35 น. – 01.25 น.

ไทเป– กรุงเทพฯ

เที่ยวบิน  SL395  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ วันอาทิตย์ เวลา 02.35 น. – 05.35 น.

ทั้งนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีความพร้อมที่จะให้บริการผู้โดยสารทุกท่านด้วยมาตรฐานความปลอดภัย ความสะอาดและการให้บริการต่างๆที่ยังคงยึดมั่นเสมอมา เพื่อที่จะทำให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ให้ความปลอดภัย อุ่นใจทุกเที่ยวบิน

ข้อมูลเบื้องต้นของสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์

สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ เป็นหนึ่งใน สายการบินในเครือ ไลอ้อน กรุ้ป ถือเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีเส้นทางบินในประเทศทั้งหมด 14 เส้นทางบิน และมีเส้นทางการบินข้ามภูมิภาคในประเทศ 2 เส้นทางบิน ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, น่าน, อุบลราชธานี, อุดรธานี, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ภูเก็ต, หาดใหญ่, ตรัง, นครศรีธรรมราช, อุดรธานี – หาดใหญ่ และ อู่ตะเภา – เชียงใหม่ อีกทั้งสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ได้ทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศไปยังประเทศอินโดนีเซีย,ประเทศอินเดียและประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ เป็นสายการบินแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสาร Boeing 737-900 ER จำนวน 215 ที่นั่ง เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้โดยสาร และสายการบินฯได้ให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสาร ประเภท Boeing 737-800 จำนวน 189 ที่นั่ง

ทั้งนี้สายการบินฯยังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้โดยสาร โดยให้บริการน้ำหนักสัมภาระ ฟรี 10 กิโลกรัม สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ ให้บริการน้ำหนักสัมภาระ ฟรี 20 กิโลกรัม สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องฟรีได้อีก 7 กิโลกรัม ซึ่งสายการบินไม่มีค่าธรรมเนียมในการจองหรือตัดบัตร ผู้โดยสารสามารถซื้อบริการพิเศษเพิ่มเติมได้โดยเข้าชมเว็บไซต์ และจองบัตรโดยสารได้ที่ www.lionairthai.com และทุกช่องทางจำหน่ายบัตรโดยสาร หรือ Call Center โทร. 02-529-9999 และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของสายการบินได้ที่ www.facebook.com/Thailionair