เมื่อคืนนี้ (วันที่ 1 สิงหาคม 2562) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มอบหมายให้นิติกรกลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย และกลุ่มสื่อสารสาธารณะ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร่วมสนธิกำลังกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย โดยเข้าตรวจผับหรูชื่อดัง ย่านอโศก กรุงเทพฯ

ผลการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ฯพบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 หลายข้อหา ได้แก่ มาตรา 27 (3) ผู้ขายปลีกกระทำการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตขายยาสูบ มาตรา 27 (7) ผู้ขายปลีกเร่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 38 วรรค 2 ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีภาพคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนดบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 43 เจ้าของผับไม่จัดให้พื้นที่ทั้งหมดของผับเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรา 46 เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้ดูแลผับ ไม่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าพื้นที่ผับทั้งหมดเป็นเขตปลอดบุหรี่ และไม่ควบคุมดูแลห้ามปราม หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

นอกจากนี้ ยังพบการเปิดให้บริการเตาบารากู่เป็นจำนวนมากแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการขัดคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้เชิญตัวผู้จัดการร้านไปยังสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เพื่อสอบปากคำ ลงบันทึกประจำวัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป