นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า และนายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษฺ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง เมื่อวันที่ 3 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โดยเน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยงานประสานสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน และ ทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องมาตรการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ตลอดจนกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้สลับชุดปฏิบัติการลงควบคุมพื้นที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย ทั้งนี้ยังได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสา ที่มาร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง นอกจากนี้นายธัญญา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯยังได้ลงพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ป่า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้การดำเนินการครั้งนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ศูนย์อำนวยการใหญ่ 904 (ศอญ.904) จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ในพื้นที่เพื่อแจกจ่ายเสบียงให้กับผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาที่มาร่วมดับไฟป่าด้วย