นอกจากจะเป็นศูนย์กลางตลาดค้าส่งผัก-ผลไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแล้ว ตลาดล้านเมืองยังมีส่วนที่เป็นอาคารพาณิชย์ และอาคารเอนกประสงค์ สำหรับประกอบธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เกษตรไทย หรือผู้ที่สนใจ ได้ต่อยอดธุรกิจ ในรูปแบบการค้าที่หลากหลายมากขึ้น

ตลาดล้านเมือง ศูนย์กลางตลาดค้าส่งผัก-ผลไม้ ใหญ่สุดในภาคเหนือเชื่อมโยง จีน สปป.ลาวและเมียนมา ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ จ.เชียงราย บนเนื้อที่ 160 ไร่ หรือ 256,000 ตร.ม. แบ่งเป็นอาคารผักและผลไม้ ประมาณ 50,000 ตร.ม. ลานนานาชาติและลานค้าส่งสินค้าทะเล ประมาณ 20,000 ตร.ม. ตลาดเย็นไนท์มาร์เก็ต ประมาณ 20,000 ตร.ม. ที่จอดรถและถนนโครงการรวม ประมาณ 140,000 ตร.ม. อาคารค้าปลีกประมาณ 6,000 ตร.ม. นอกจากนี้ยังมีอาคารพาณิชย์และอาคารอเนกประสงค์ ประมาณ 20,000 ตร.ม.

โดยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจียงฮาย มาร์เก็ต จำกัด ผู้บริหารตลาดล้านเมือง กล่าวว่า “นอกจากเราจะเป็นตลาดกลางค้าส่งผักและผลไม้ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารปลอดภัยแล้ว ในส่วนของตลาดล้านเมือง พื้นที่โดยรอบจะมีในส่วนของอาคารพาณิชย์และอาคารเอนกประสงค์ ไว้ให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ ซื้อไว้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโกดังเก็บสินค้า อาคารแปรรูปสินค้าเกษตร บริการขนส่งต่างๆ หรือจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยก็ได้ ซึ่งมองว่าพื้นที่ในตลาดล้านเมืองนั้นมีศักยภาพสูงในการต่อยอดธุรกิจต่างๆ เพราะมีลูกค้าหมุนเวียนทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต่ำกว่าวันละ 8,000 คนต่อวัน และที่สำคัญยังสามารถขยายธุรกิจไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น จีน ลาว หรือเมียนมา”

เรียกได้ว่า ตลาดล้านเมือง เป็นแหล่งรวมการค้าที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางค้าส่งผัก-ผลไม้ ลานค้าส่งอาหารทะเล ตลาดไนท์มาร์เก็ต แหล่งช้อปปิ้ง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของล้านนา อาหารนานาชาติ รวมถึงอาคารพาณิชย์รูปแบบที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกเพศทุกวัย ทุกชาติ เป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่พร้อมให้บริการภายในปีนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามและจองพื้นที่อาคารพาณิชย์ และอาคารเอนกประสงค์ ได้ที่สำนักงานตลาดล้านเมือง โทร. 062-292-7755 Line@: @jianghaimarket