บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 หรือ EIA Monitoring Awards 2023 จากโครงการกลั่นอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการของ EIA  โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประธานและผู้มอบรางวัล โดยมี ดร.เอนกประชา แก้วมณี รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจโรงกลั่น บมจ.บางจากฯ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2023 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร       นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงการดำเนินการต่าง ๆ ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบางจากฯ

รางวัล EIA Monitoring Awards  จัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินโครงการ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการ   อื่น ๆ