เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวนกว่า 70 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สำหรับการทำกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้บริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีความสะอาด เรียบร้อย สง่างาม สมกับเป็นสถานที่ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค มาทรงบูชาพระรัตนตรัยและทรงสวมพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี(ฉัพพรรณรังสี) ถวายพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ให้ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในโอกาสพิธีมหามงคลของแผ่นดิน โดยเมื่อวานนี้ (29 เมษายน 2562) ก็ได้ร่วมกันปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มหามงคลประจำรัชกาล จำนวน 19 ต้น ปลูกเรียงเป็นหมายเลข 10 ที่บริเวณด้านข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ความร่มเย็นแก่ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสืบไป

ขณะที่ในวันนี้ ก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ขณะเดียวกันกิจกรรมจิตอาสายังเป็นการส่งเสริม และสร้างความสามัคคี ความเสียสละ ให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากคนไทยทั้งประเทศ สามารถรวมพลังจิตอาสาได้เป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง ก็จะเป็นการช่วยกันส่งเสริมให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไป”