เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๒๐ น. ที่ผ่านมา

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายและViral Clip สื่อกับการสร้างสรรค์ผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “ก้ม กราบ กอด” สื่อรัก สานใจ ผู้สูงวัยในครอบครัว

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนในครอบครัว รู้ซึ้งถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และสร้างความภูมิใจให้ผู้สูงอายุได้รู้คุณค่าในตัวเอง เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่จะมีมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ไม่ให้ถูกทอดทิ้ง หลงลืม และ อยู่ร่วมกับลูกหลานได้อย่างอบอุ่น ผ่านภาพนิ่ง และ Viral Clip ที่ถ่ายทอดอารมณ์ ได้น่าประทับใจ โดยรางวัลชนะเลิศการประกวดประเภทภาพนิ่ง ได้แก่ นายอภิวัฒน์ เวียงคำ และประเภท Viral Clip ความยาวไม่เกิน ๒ นาที ได้แก่ Bedlab team

โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ

เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ เวทีกลาง บูธกรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี