วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พร้อมด้วยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 3/2562 พร้อมทั้งนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ ผส.ครบวงจร Senior Complex บางละมุง

โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ