ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายแฟรงค์ คลุค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท กรีนเยลโล่ (Green Yellow) ในประเทศไทยและเอเชีย ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวนรวม 1,109 ล้านบาท ให้แก่บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 3 (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อนำไปใช้ลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บริษัทด้านพลังงานระดับโลกมีบทบาทช่วยเหลือในการติดตั้งและดูแลระบบโซลาร์เซลล์ให้แก่สถานประกอบการในไทย เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกโดยใช้พลังงานสะอาด อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) เพื่อร่วมกับประชาคมโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท กรีนเยลโล่ เริ่มก่อตั้งในฝรั่งเศสและมีสำนักงานใน 17 ประเทศทั่วโลก เชี่ยวชาญด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคให้กับคู่ค้าทั่วโลก ดำเนินโครงการโดยการลงทุน-ติดตั้ง-ดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ถึง 1,300 MW สำหรับโครงการในประเทศไทยที่ดำเนินการติดตั้งแล้วมีกำลังการผลิต 190 MW ในหลายอุตสาหกรรม บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 3
(ไทยแลนด์) จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Solar PPA กับผู้ประกอบการมากกว่า 34 ราย เพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป หลังคาโรงจอดรถแบบโซลาร์เซลล์ โซลาร์ลอยน้ำ และโซลาร์ฟาร์ม มีกำลังการติดตั้งรวม 56 MW และมีแผนขยายธุรกิจให้เติบโตในประเทศไทยและอาเซียน
“EXIM BANK มุ่งดำเนินบทบาท Green Development Bank โดยชูกลยุทธ์ Greenovation พัฒนานวัตกรรมการเงินสีเขียว เร่งผลักดันธุรกิจไทยทุกระดับเข้าสู่ Green Supply Chain และขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 เร็วกว่าเป้าหมายประเทศไทย 20 ปี และ15 ปีตามลำดับ ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนให้เป็น 50% ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดภายในปี 2571” ดร.รักษ์ กล่าว
———————————————————————————————————————————————
EXIM Thailand Finances Green Yellow Group’s Investment in Installation of Solar Power Generating Systems to Promote Thai Industries’ Use of  Clean Energy and Uplift Thai Businesses toward Green Economy
Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Mr. Frank Glück, Chief Executive Officer of Green Yellow Thailand and Asia, recently jointly signed an EXIM Thailand credit facility agreement worth 1,109 million baht to GreenYellow Solar 3 (Thailand) Co., Ltd. (GY3) at EXIM Thailand’s Head Office.
EXIM Thailand President revealed that the EXIM Thailand’s financial facility aims to enhance the world-class energy business’ role in solar cell system investment, installation, operation, and maintenance for business establishments in Thailand to help them save electricity costs and conserve the environment with the use of clean energy. This would also respond to the government policy to drive national development with the Bio-Circular-Green (BCG) economic model and synergize with global community in mitigation of greenhouse gas emissions and relief of global warming and climate change, which has increasingly intensified.
Green Yellow Group was founded in France and has expanded its business to 17 countries worldwide. It has keen expertise in solar power and energy efficiency solutions on an end-to-end basis to provide clean and affordable energy as well as reduce energy consumption for its business counterparts around the world. Green Yellow Group has invested in solar energy projects for 1,300 MW in total installed capacity, of which 190 MW of installed capacity is for diverse industries in Thailand. At present, Green Yellow Solar3 (Thailand) Co., Ltd. has signed Solar Power Purchase Agreements (Solar PPA) with more than 34 Thai businesses to install solar rooftops, solar carports, solar floating and solar farms with a total installed capacity of 56 MW and has planned to expand its business both in Thailand and across ASEAN.
“EXIM Thailand has been steadfast in accomplishing our role as the Green Development Bank under the Greenovation strategy aiming to develop green financial innovations for acceleration of Thai businesses’ entry of the green supply chain and drive the organization toward our goals of carbon neutrality by 2030 and net zero emissions by 2050, which would be 20 years and 15 years ahead of Thailand’s goals respectively, by way of improving efficiency in management and reduction of greenhouse gas emissions within the organization alongside augmentation of sustainability loan proportion to 50% of total loan portfolio by 2028,” added Dr. Rak.