ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกบูธขนโปรโมชั่นและมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่  ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565  ซึ่งจัดโดย กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน พร้อมให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และครั้งนี้มีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายผ่านวิดีโอ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โถงประชุมราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ 

ในโอกาสนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ พร้อมด้วย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และ นายพยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธไอแบงก์  และพูดคุยทักทายกับลูกค้าธนาคารอย่างเป็นกันเอง โดยมีนายระบิล พรพัฒน์กุล กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ  ภายในบูธไอแบงก์ จะมีโปรโมชั่นและมาตรการความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้ที่กำลังประสบปัญหา พร้อมด้วยโปรโมชั่นเด็ดสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตรากำไรต่ำพิเศษ เริ่มต้น 1.99% ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ ที่ให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงสุด 1.20% ต่อปี และทรัพย์สินรอขาย ทรัพย์สวยราคาโดนใจมากมายให้เลือก ซึ่งมีรายละเอียดมาตรการความช่วยเหลือและโปรโมชั่นต่างๆ  ดังนี้

1. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหา (NPF)  สำหรับลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย

  • – ชำระเฉพาะกำไรรายเดือน 100% (ลดอัตรากำไรรายเดือน 12 เดือน)
  • – ชำระเฉพาะกำไรรายเดือน 75% (ลดอัตรากำไรรายเดือน 12 เดือน)
  • – ชำระเฉพาะกำไรรายเดือน 50% (ลดอัตรากำไรรายเดือน 12 เดือน)

2. มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ทั่วไป (Non – NPF) สำหรับลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (MSME) และสินเชื่ออเนกประสงค์ แบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

  • – ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  / มีสถานะค้างชำระไม่เกิน 90 วัน
  • – ได้รับการผ่อนปรนชำระเฉพาะกำไร ไม่เกิน 12 เดือน  และขยายระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 2 ปี
  • – ลดค่างวดการผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

(เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

3. มาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์ (Refinance) และการรวมหนี้ (Debt Consolidation) เพื่อลดภาระค่างวดผ่อนชำระ สำหรับผู้ที่มีบัญชีสินเชื่อบ้านและบัญชีสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน สามารถเข้าร่วมมาตรการโดยการรวมหนี้ทั้งภายในธนาคาร และ สถาบันการเงินอื่น

4. โครงการสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ เป็นการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือลูกค้าสินเชื่อใหม่ที่ไม่มีวงเงินกับสถาบันการเงินใด ๆ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และฟื้นฟูการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ Refinance และเพื่อการลงทุน หรือการปรับปรุง หรือการพัฒนา ในเรื่องของเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นการเสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันและดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน ทั้งจากกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรมแห่งโลก

5. มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย 2565 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่ประสบภัยอุทกภัยและได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 6 เดือน พร้อมยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด (Late Charge) และขยายเวลาสัญญาสินเชื่อออกไปตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น

นอกจากนี้ยังมี แคมเปญ “ไอแบงก์ ยืนหนึ่ง” ที่ครบเครื่องเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะซื้อ ซ่อม สร้าง รีไฟแนนซ์ คิดอัตรากำไรต่ำพิเศษ เริ่มต้น 1.99% ต่อปี (SPRL – 5.41% ปัจจุบัน SPRL = 7.4% ต่อปี)  นาน 6 เดือน ให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี  รวมถึงสินเชื่ออเนกประสงค์ Top up และสินเชื่อบ้านแลกเงิน อัตรากำไรต่ำพิเศษ  พร้อมฟรีค่าประเมินและค่านิติกรรมสัญญา ด้านเงินฝากประจำพิเศษ ให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 1.20% ต่อปี (ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน)  ไอแบงก์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม  2565 ณ โถงประชุม ราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. พิเศษสำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอพร้อมเอกสารครบถ้วน รับทันทีของที่ระลึกกระเป๋าผ้าเอนกประสงค์ และรับของพรีเมี่ยมอีกต่อเมื่อทำธุรกรรมครบเงื่อนไขธนาคาร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  iBank Call Center 1302 หรือ แชททาง Messenger : Islamic Bank of Thailand – ibank (@ibank.th) และ Line : iBank 4 all (@ibank)