นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง (ที่ จากขวากรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายสุธัช เรืองสุทธิภาพ (ที่ จากซ้ายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (“เงินเทอร์โบ”) จำนวน 11.111 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 เสริมแกร่งเงินเทอร์โบ เดินหน้าธุรกิจสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อดิจิทัล นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อให้คนตัวเล็กในชุมชนเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบมากยิ่งขึ้น  ชูจุดเด่นเป็นบริษัทที่มีการเติบโตดี มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน ช่วยให้อนุมัติได้รวดเร็ว ลูกค้าสามารถรับเงินได้ภายในวัน ด้านเงินเทอร์โบ ตั้งเป้า ปี 2566 ขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,000 สาขา พร้อมตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อคงค้างกว่า 12,000 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 50%