สัมมนาฟรี ! Blockchain Talk (ตอนที่ 1) Management & Transformation : “การบริหารยุคใหม่ต้องใช้ Blockchain”
เป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลายว่า เทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาขับเคลื่อนและนำพาเราไปสู่อนาคตคือ เทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้น และภายใต้ 5G สิ่งที่จะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญหนึ่ง ก็คือ Blockchain ซึ่งโดยความรับรู้ที่ผ่านมาคือ บล็อกเชน เกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า บิทคอยท์ แต่ทว่า บล็อกเชน ก็ได้รับพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อบล็อกเชนพัฒนาจนมีสิ่งที่เรียกว่า Smart Contract จึงทำให้เทคโนโลยีนี้มิได้ปิดกั้นไว้เพียงเรื่องของ ฟินเทค แต่ยังสามารถถูกนำมาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการ ที่ช่วยในเรื่องประสิทธิภาพ ความแม่นยำ ถูกต้อง ต้นทุนต่ำ และตรวจสอบได้ ภายใต้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของ บล็อกเชน จึงเป็นเรื่องที่แวดวงธุรกิจ และการศึกษาตลอดจน ผู้ประกอบการทั่วไป เริ่มให้ความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ และแนวทางที่จะทำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในองค์กรอย่างมากในช่วงเวลานี้ นิตยสาร MBA จึงได้ร่วมพันธมิตรธุรกิจ บริษัท S I A M I C O บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ฯ จึงมีกำหนดจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ Blockchain Talk ตอนที่ 1 Management & Transformation : การบริหารยุคใหม่โดยใช้ Blockchain โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Blockchain Technology ในมิติของการประยุกต์นำไปใช้ในการบริหารและการจัดการขององค์กรหรือหน่วยงานต่อสังคมธุรกิจและผู้สนใจ โดยในงานสัมมนา ครั้งนี้จะแบ่งการบรรยายออกเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงเช้า 10.00-12.00 น. เปิดงานโดยองค์ปาฐกถา“ เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเศรษฐกิจ 4.0”คุณสันติ อังกินันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อด้วยหัวข้อบรรยาย แนวคิดและ หลักการของ Blockchain โดย ผู้บริหาร บริษัท SIAM ICO คุณปฐม อินทโรดม และ คุณโดม เจริญยศ
ช่วงบ่าย 13.00-16.30 กรณีศึกษาของการเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ในการภาคการบริหารและจัดการ โดยผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ อาทิ Blockchain and SME 4.0 โดยคุณสุมาวสี ศาลาสุข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจดิจิตัล ธนาคาร SME , Blockchain Application , The new management Instrument and transformation โดยคุณคณิต ศาตะมาน บริษัท SIAM ICO , Blockchain : Smart Solution & Services โดย คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคลาวด์และโซลูชั่น บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด , Blockchain : Smart city ,smart transportation (ขอนแก่นโมเดล) โดยคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานบริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ,Blockchain : Samrt Money & Payment โดย คุณวรพจน์ ธาราศิริสกุล Blockchain and ICO specialist บริษัท เจเวนเจอร์ จำกัด และ ,Blockchain : The New Scenario of Entrepreneur & Startup โดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการ DPU X ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังเสวนาฟรี ! ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00-16.30 น. ชั้น 5 ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร สำรองที่นั่งได้ที่ โทร.081-494 2487 ,087 6999958 หรือ ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM6Rxk5FjKsg2Y64CXZS7VRp1LbVRM8P157FjYrHAT3xjBqw/viewform