พลเอกเดชา ปุญญบาล ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๘ ฝ่าย ระหว่างสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ชุมชน ธะธรรมชาติ มูลนิธิร่วมใจสำนึกไทย สมาคมผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพ (ประเทศไทย) บริษัท โซเชียลลีด จำกัด บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป ๑๙๙๙ จำกัด และ ไทย มาสเตอร์ โปรดักชั่น เพื่อพัฒนาที่ดินเป็นแหล่งผลิตพืชพรรณธัญญาหารปลอดสารพิษในระดับโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัด บนพื้นที่ 3,000 ไร่ โดยมีนายอนัตต์ณังธะโคตร ญาณ์ธนโชติ (ที่ 6 จากขวา) เจ้าของโครงการฯ ให้การต้อนรับ ณ โครงการชุมชน ธะธรรมชาติ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์