ด้วยสถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. รอบ Early Recruitment (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 18 พฤศจิกายน 2565)

** เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 **

  1. รอบ Portfolio (ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566)
  2. รอบโควตา Quota (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566)
  3. รอบรับตรง (ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 – 28 เมษายน 2566)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เตรียมวิศวกรรมการบิน)

  1. รอบ Quota (เตรียมวิศวกรรมการบิน) (ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 – 1 ธันวาคม 2565)
  2. รอบรับตรง (เตรียมวิศวกรรมการบิน) (ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 8 มีนาคม 2566)

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ชั้น G แผนกทะเบียนและวัดผล ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารองค์กร โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 3621, 2210, 2220 หรือ Inbox Facebook: catcthailand