ดร.คุณหญิงกัลยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อัดคลิปขอบคุณวุฒิสมาชิกแทมมี่ ดักเวิร์ธ ชาวอเมริกันเชื้อสายไทย หวังประสานความร่วมมือไทย-สหรัฐ ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ยกระดับองค์ความรู้ พัฒนาหลักสูตร “ชลกร” เทียบเท่าสากล

1 กรกฎาคม 2565 –นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อัดคลิปเพื่อแสดงความขอบคุณและชื่นชมวุฒิสมาชิกแทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาจากรัฐอิลลินอยส์ ที่ให้การสนับสนุนและเล็งเห็นถึงความสำคัญและโยชน์ในการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ และเป็นที่น่ายินดีว่าวุฒิสมาชิกแทมมี่ มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันกับคุณหญิงกัลยาที่เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำ โดยได้ระบุไว้ตรงกันว่า ไม่ว่าใครจะมีฐานะอย่างไร อาศัยอยู่ที่ไหน และมีชาติกำเนิดอย่างไร ทุกคนควรมีสิทธิได้เข้าถึงน้ำเหมือนกันอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

นางดรุณวรรณ กล่าวว่า คุณหญิงกัลยา ยังได้ขอบคุณท่านวุฒิสมาชิก ที่ได้กรุณาส่งกำลังใจและความปรารถนาดีมาให้ในการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้จนประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้ทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้ประเทศไทยได้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในเวทีโลกในการจัดงาน ครั้งนี้ รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานแสดงให้เห็นถึงการที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม

นางดรุณวรรณ กล่าวต่อว่า หลังจบงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ คาดว่าจะเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกหลายภาคส่วน ซึ่งคุณหญิงกัลยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และมลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกาจะเกิดความร่วมมือครั้งสำคัญ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดที่สอดคล้องกับภารกิจในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ อย่างเป็นระบบ รวมถึงยกระดับองค์ความรู้ พัฒนาหลักสูตร “ชลกร” เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล   “เป็นที่น่ายินดีว่า แม้ท่านวุฒิสมาชิกแทมมี่ จะไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกา และมีบทบาทสำคัญยิ่งในวุฒิสภาสหรัฐและในเวทีโลก ในฐานะคนอเมริกันเชื้อสายไทย ท่านก็ยังให้ความสำคัญต่อประเทศไทยที่เป็นแผ่นดินเกิดของท่านมาโดยตลอด และถือเป็นสัญญาณที่ดีอันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในภายภาคหน้า”นางดรุณวรรณ กล่าว