กรุงเทพฯ – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ให้คุณเที่ยวสนุกได้ทั้งปี แบบไม่ต้องกังวล เมื่อสมัครและชำระเบี้ย “กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure” ซึ่งคุ้มครอง ให้ครบทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังเดินทาง โดยสามารถซื้อได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือ รายปี ผ่านช่องทางของธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่าสูงสุด 500 บาท ตามเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกัน ดังนี้

สำหรับลูกค้ารายเที่ยว

  • ชำระเบี้ย 500 – 999 บาท/ต่อกรมธรรม์ รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์มูลค่า 100 บาท
  • ชำระเบี้ย 1,000 – 1,999 บาท/ต่อกรมธรรม์ รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์มูลค่า 200 บาท
  • ชำระเบี้ย 2,000 บาท ขึ้นไป/ต่อกรมธรรม์ รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์มูลค่า 300 บาท

สำหรับลูกค้ารายปี รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์มูลค่า 500 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/promotions/personal/simple-sure-insurance

*ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร