แอร์เอเชียพร้อมรับส่งผู้โดยสารในวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ เพิ่มเที่ยวบิน 7 เส้นทางบินยอดฮิต ด้วยราคาสุดคุ้มเริ่ม 590 บาท/เที่ยว
แอร์เอเชียเพิ่มเที่ยวบินต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ใน 7 เส้นทางบินยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพ-เชียงราย กรุงเทพ-ขอนแก่น กรุงเทพ-เชียงใหม่ กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด เชียงใหม่-สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่-อู่ตะเภา และอู่ตะเภา-อุดรธานี เพื่ออำนวยความความสะดวกด้านการเดินทางให้ทุกท่านได้เดินทางไปท่องเที่ยวในวันหยุดยาว หรือเดินทางกลับบ้านฉลองวันปีใหม่ไทย พร้อมมอบราคาสุดพิเศษ 590 บาท/เที่ยว สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ (5 มีนาคม 2562) ถึง 10 มีนาคม 2562 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที 7 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562
ทั้งนี้ สายการบินแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเส้นทางกรุงเทพ-เชียงรายเพิ่มเป็นสูงสุด 6 เที่ยวบินต่อวัน กรุงเทพ-ขอนแก่น เพิ่มเป็น 7 เที่ยวบินต่อวัน กรุงเทพ-เชียงใหม่ เพิ่มเป็น 14 เที่ยวบินต่อวัน กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด เพิ่มเป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน
ส่วนเที่ยวบินที่บินออกจากฐานปฏิบัติการบินอื่นๆ ได้แก่ เชียงใหม่-สุราษฎร์ธานี เพิ่มเป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน เชียงใหม่-อู่ตะเภา เพิ่มเป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน และอู่ตะเภา-อุดรธานี เพิ่มเป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน
สำหรับ 7 เส้นทางบินดังกล่าว เป็นเส้นทางยอดนิยม และมีความต้องการเดินทางสูง แอร์เอเชียจึงพร้อมให้บริการทุกท่านได้เดินทางไปท่องเที่ยว และกลับบ้านอย่างปลอดภัย