นางสาวเปรมินทร์ เลอนรเสฏฐ์ ผู้จัดการทั่วไป โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ “Water Festival 2019 วิถีน้ำ….วิถีไทย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย”