กรุงเทพฯ  –บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดย นางอาริญา ปราสาททองโอสถ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริษัทและประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีมอาสาสมัคร Blue Volunteers เปิดโครงการ “ติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้ ปีที่ 2” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในการทำงานด้านการบิน รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมผ่านฐานกิจกรรมการประดิษฐ์สมุดทำมือจากวัสดุรีไซเคิล พร้อมด้วย ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ที่ 5 จากซ้าย) แบรนด์แอมบาสเดอร์ ประจำสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่มาร่วมสร้างประสบการณ์ห้องเรียนให้กับเยาวชนและคณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทวะคลองตรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ณ สำนักงาน Bangkok Airways Operation Center (BAOC) สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเร็ว ๆ นี้