ความปลอดภัยนับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ เพราะนอกจากจะเป็นการไม่ประมาทในเรื่องของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังนำมาซึ่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าได้ เช่นเดียวกับ “บลูทรี ภูเก็ต” ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจร (Entertainment Hub) ที่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการความปลอดภัยของโครงสร้างเครื่องเล่น การเอาใจใส่ซ่อมบำรุงดูแลตรวจสอบ รวมถึงการอบรมผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความไม่ประมาท และได้มาตรฐานในระดับสากล    ด้วยเหตุนี้ “บลูทรี” จึงได้กำหนด 5 โมเดล เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ และความปลอดภัย  รวมถึงเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย  เรื่องของโครงสร้างเครื่องเล่นที่ได้รับการออกแบบระดับมาตรฐานสากล, ทีมไลฟ์การ์ดที่ได้รับการอบรมอย่างมืออาชีพ, อุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อซัพพอร์ตอย่างครบครัน, มาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ได้รับการรับรองด้วยรางวัล The Best of SHA Awards 2021 (3 ดาว) และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกหน่วยงาน เพื่อสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังต่อยอดไปถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอกโดยเปิดให้บริการเป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร First Aid / CPR ที่ได้รับการรับรองในระดับสากลจาก EFR (Emergency First Response) พร้อมออกใบรับรองระดับสากล (Certificated) ได้ถึง 4 หลักสูตร อีกด้วย 

 1. โครงสร้างเครื่องเล่นที่ได้รับการออกแบบระดับมาตรฐานสากล โดยบลูทรี ให้ความสำคัญกับโครงสร้างที่ได้มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเล่นซูเปอร์ฟลายในโซน บลูทรี ลากูน หรือแม้แต่ในส่วนของ ลากูน ที่ออกแบบโดยใช้คริสตัลเทคโนโลยี ร่วมกับเทคโนโลยีบำบัดน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงใช้คลอรีนเพียงเล็กน้อย ทำให้ไม่เกิดการแพ้ รวมไปถึงในส่วนของลานสเก็ตบอร์ด ที่ได้รับการออกแบบโดยกลุ่มนักสเก็ตบอร์ดชั้นนำ อย่างไรก็ตาม เครื่องเล่นแต่ละชนิดยังได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างดีทุก ๆ วัน เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยอีกด้วย

2. ปลอดภัยด้วยทีมไลฟ์การ์ดที่มากประสบการณ์ อีกหนึ่งหัวใจหลักที่ “บลูทรี” ให้ความสำคัญอย่างมาก คือเรื่องของไลฟ์การ์ด ที่ได้รับการอบรมมาตรฐานสากลจาก SGE Star Guard Elite และในปี 2023 นี้ ทีมไลฟ์การ์ด ได้ผ่านการประเมินระดับ 4 ดาว อีกด้วย ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า ลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาใช้บริการจะได้รับการดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ปัจจุบันมีทีมไลฟ์การ์ดทั้งหมด 50 คน แบ่งทีมการ ดูแลกระจายออกครอบคลุมทุกโซนรอบบริเวณพื้นที่ รวมถึงมีการฝึกอบรมและประเมินผลการรักษาปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ เดือนละครั้ง ตามมาตรฐานการป้องกันที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น การปฐมพยาบาล, การฝึกทักษะใต้น้ำ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“บลูทรี ภูเก็ต” ชู 5 โมเดล ยกระดับความปลอดภัย Entertainment Hub   เพิ่มความเชื่อมั่น ด้วยมาตรฐานระดับสากล 

3. การตรวจสอบเครื่องเล่นและอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อซัพพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ เป็นหลักสูตรต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบอย่างมาก เพราะอุปกรณ์เครื่องเล่น ต่าง ๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบและดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิ ซูเปอร์ฟลาย และสไลด์เดอร์ต่าง ๆ จะมีการตรวจเช็คทุกวันก่อนเปิดให้บริการและเช็คความพร้อมทุกๆ 2 ชั่วโมง ในระหว่างวัน หรือแม้กระทั่งเครื่องเล่นซิปไลน์ ก็จะต้องมีการตรวจสอบทุกวันก่อนเปิดให้บริการ และมีการบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิต อาทิ เครื่องกระตุ้นหัวใจ, อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน, เสื้อชูชีพ มีพร้อมให้สำหรับบริการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บของมีค่า และป้ายเตือนต่างๆ สำหรับการเข้าใช้สถานที่ เป็นต้น

4. มาตรฐานด้านสุขอนามัย เป็นมาตรฐานที่ “บลูทรี” ให้การดูแลและใส่ใจเป็นพิเศษ และได้รับรางวัล The Best of SHA Awards 2021 (ดาว) จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นรางวัลที่สร้างความภูมิใจให้กับองค์กรและพนักงานทุกคน ที่มุ่งมั่นดำเนินการตามโครงการมาตรฐานสะอาดและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อมอบความสะดวกสบายให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้ที่อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยทำความสะอาดใต้น้ำ มีระบบบำบัดน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการแยกขยะ ทั้งขยะรีไซเคิล และ ขยะทั่วไป ซึ่งรับรองความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ อย่างแน่นอน 

5. มาตรการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และทีมซัพพอร์ที่ดูแลประจำเครื่องเล่นในแต่ละโซน ให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น อาทิ การปฐมพยาบาล, การช่วยชีวิต, การป้องกันอัคคีภัย โดย ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างน้อยเดือนละ ครั้ง ซึ่งเป็นการสร้างมาตรการการรักษาความปลอดภัยขั้นแรก เพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยง และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

นอกจาก มาตรการที่กล่าวเบื้องต้นแล้ว บลูทรี ยังได้ต่อยอดการอบรมด้านความปลอดภัย โดยเปิดให้บริการแก่องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ในหลักสูตร First Aid / CPR เพื่อนำไปฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลักสูตรกู้ชีพเบื้องต้น (CPR)  หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ 12 ชีพเบื้องต้น (First Aid and CPR) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพสำหรับพี่เลี้ยงเด็ก (EPR for Nanny) ซึ่งอบรมโดยวิทยากรและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของบลูทรี ที่ได้ผ่านการอบรมมาตรฐานความรู้ของการเป็นผู้ฝึกอบรมจากหน่วยงาน EFR (Emergency First Response) ซึ่งเป็นหน่วยงานสากล และสามารถมอบใบรับรอง (Certificated) ระดับสากล ให้แก่ผู้อบรมภายหลังจบการอบรมทั้ง หลักสูตรอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-602435 หรือคลิก www.bluetree.fun/ 

#บลูทรี #ภูเก็ต #บลูทรีภูเก็ต #BlueTree #Phuket #BlueTreePhuket

#Entertainmenthub #ThrillandChill #DayandNight

#มาตรการความปลอดภัย #ไลฟ์การ์ด #Safety #Lifeguard #training #FirstAid #CPR