จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จึงมีแผนร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดที่เป็นจังหวัดยอดนิยมของชาวจีน จัดกิจกรรม GTEC Workshop สัญจร เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ ในการพัฒนาและแนะนำช่องทางทางการตลาดให้แก่สินค้าและบริการในพื้นที่ชุมชน รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากชุมชนเข้ากับ Platform Ecommerce ของจีน โดยการลงพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นจังหวัดยอดนิยมของชาวจีน

GTEC Digital China Workshop มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา Service MICE สำหรับเตรียมรองรับพฤติกรรมนักเดินทางจากจีนในอนาคต และยังเป็นช่องทางในการจำหน่าย Product MICE ในพื้นที่ ไปยังลูกค้าจีนผ่าน Platform Online จีนอีกด้วย ผู้ประกอบการและชุมชนจะได้รับการอบรมให้ความรู้ถึงพฤติกรรมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและไมซ์แก่ชาวจีน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนในการเตรียมรองรับนักเดินทางจีนในอนาคต

นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก กล่าวว่า  “โครงการ GTEC Digital China Workshop ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ SME ของภูมิภาค ASEAN โดยการใช้กลไกไมซ์เป็นเครื่องมือ โดยทีเส็บจะดำเนินการวางแผนเพื่อทำการโปรโมตชุมชนที่มีความพร้อมในการรองรับนักเดินทางไมซ์ชาวจีน เพื่อเป็นการสร้างการรู้ถึง New Destination ใหม่ให้แก่ชาวจีน รวมถึงสร้างความประทับใจใหม่ ในการเดินทางลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับร่วมกับชุมชน ภายหลังการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักเดินทางจีนในอนาคตต่อไป”

งาน GTEC Digital China Workshop จัดอบรมเป็นเวลาสองวัน ตั้งแต่วันที่ 16-17 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีการเสวนาและอบรมในหัวข้อต่าง ๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มาเจาะลึกพฤติกรรมชาวจีน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักเดินทางจากจีนในอนาคตอย่างมืออาชีพ รวมถึงเทคนิค คำแนะนำต่าง ๆ ที่จะนำสินค้าเชื่อมโยงบน Platform E-Commerce จีนอย่างได้ผล อาทิ จัดงานไมซ์ อย่างไรให้ประทับใจลูกค้าชาวจีน เจาะลึกพฤติกรรมการใช้บริการและทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ชาวจีนหลัง COVID

มี Dinner Talk หัวข้อ “พฤติกรรมเลือกทานอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ชาวจีน” รวมทั้งกิจกรรม Business Model Canvas Workshop การให้บริการ การออกแบบสินค้าชุมชนและทำกิจกรรม ของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ชาวจีน เป็นต้น
โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนการตลาด สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออก ดร. อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์  เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และ นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานในครั้งนี้

เป้าหมายของ GTEC คือการเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาและจับคู่ทางการค้าของสินค้าและบริการ SME ของภูมิภาค ASEAN โดยการใช้กลไกไมซ์เป็นเครื่องมือให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าและบริการจากชุมชนทั่ว ASEAN ภายใต้ Concept ระเบียงเศรษฐกิจดิจิทัล โดยทีเส็บจะมีบทบาทในการเป็นผู้ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือ Co-creator of business opportunities ผ่านการจัดงานไมซ์ และโครงการ GTEC ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนอีกงานหนึ่ง

สามารถติดตามข่าวสารจาก GTEC ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/GTECpage