การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และจังหวัดภูเก็ตผนึกกำลังจัดงาน Travel Blog Exchange (TBEX) Asia 2022ในวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต ชูความหลากหลายภายใต้แนวคิด “Diversity of South: Phuket & Beyond” เชิญชวนบล็อกเกอร์และผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์จากทั่วโลกเข้าร่วมงาน   

งาน Travel Blog Exchange (TBEX) ถือเป็นงานประชุมระดับโลกของผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่จะมาพบปะเพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรูปแบบในการนำเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆ โดยในปีนี้ประเทศไทย โดย ททท. สสปน. และจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน TBEX Asia 2022 ภายใต้แนวคิด “Diversity of South: Phuket & Beyond” นำเสนอจุดเด่นซึ่งสะท้อนความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีทั้งความงดงามทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับผู้มาเยือนทุกเพศทุกวัย อาหารการกินรสเลิศนานาชนิด และเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และจังหวัดภูเก็ตผนึกกำลังจัดงาน Travel Blog Exchange (TBEX) Asia 2022ในวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต ชูความหลากหลายภายใต้แนวคิด “Diversity of South: Phuket & Beyond” เชิญชวนบล็อกเกอร์และผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์จากทั่วโลกเข้าร่วมงาน งาน Travel Blog Exchange (TBEX) ถือเป็นงานประชุมระดับโลกของผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่จะมาพบปะเพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรูปแบบในการนำเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆ โดยในปีนี้ประเทศไทย โดย ททท. สสปน. และจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน TBEX Asia 2022 ภายใต้แนวคิด “Diversity of South: Phuket & Beyond” นำเสนอจุดเด่นซึ่งสะท้อนความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีทั้งความงดงามทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับผู้มาเยือนทุกเพศทุกวัย อาหารการกินรสเลิศนานาชนิด และเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมภายในงาน เริ่มด้วยการจัดทัศนศึกษาก่อนการจัดงานประชุมฯ (Pre Bex Tour) โดยนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายของภูเก็ต อาทิ การล่องเรือคาตามารันชมพระอาทิตย์ตก เยี่ยมชมไร่สัปปะรดชุมชนบางโรง การสอนนวดแผนไทย พิพิธภัณฑ์บ้านอาจ้อ ย่านเมืองเก่าภูเก็ตในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ตามด้วยการจัดประชุมสัมมนา TBEX ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในหัวข้อที่หลากหลายและการถ่ายทอดประสบการณ์ของบล็อกเกอร์จากทั่วโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และต่อยอดความคิดในการนำเสนอและสร้างสรรค์ชิ้นงานออนไลน์ให้โดดเด่น นอกจากนี้ ยังมีการจัด Speed Networking ซึ่งผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์จะได้พบปะเจรจาธุรกิจกับหน่วยงานและภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บล็อกเกอร์และผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ www.tbexcon.com/Asia-2022 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสำหรับผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์จำนวน 367 เหรียญสหรัฐ และหน่วยงานภาคธุรกิจจำนวน 627 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 การจัดกิจกรรม TBEX เกิดขึ้นครั้งแรกในภูมิภาคยุโรปเมื่อปี 2012 และเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายผลการจัดงานหมุนเวียนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ เมื่อปี 2015 ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน TBEX Asia 2015 ณ กรุงเทพมหานครเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 680 ราย

กิจกรรมภายในงาน เริ่มด้วยการจัดทัศนศึกษาก่อนการจัดงานประชุมฯ (Pre Bex Tour) โดยนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายของภูเก็ต อาทิ การล่องเรือคาตามารันชมพระอาทิตย์ตก เยี่ยมชมไร่สัปปะรดชุมชนบางโรง การสอนนวดแผนไทย  พิพิธภัณฑ์บ้านอาจ้อ ย่านเมืองเก่าภูเก็ตในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ตามด้วยการจัดประชุมสัมมนา TBEX ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในหัวข้อที่หลากหลายและการถ่ายทอดประสบการณ์ของบล็อกเกอร์จากทั่วโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และต่อยอดความคิดในการนำเสนอและสร้างสรรค์ชิ้นงานออนไลน์ให้โดดเด่น นอกจากนี้ ยังมีการจัด Speed Networking ซึ่งผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์จะได้พบปะเจรจาธุรกิจกับหน่วยงานและภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

บล็อกเกอร์และผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ www.tbexcon.com/Asia-2022 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสำหรับผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์จำนวน 367 เหรียญสหรัฐ และหน่วยงานภาคธุรกิจจำนวน 627 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  การจัดกิจกรรม TBEX เกิดขึ้นครั้งแรกในภูมิภาคยุโรปเมื่อปี 2012 และเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายผลการจัดงานหมุนเวียนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ เมื่อปี 2015 ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน TBEX Asia 2015 ณ กรุงเทพมหานครเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 680 ราย