จังหวัดระนองจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงาน “อาบน้ำเพ็ญ @ ระนอง”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 25 61 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

 

จังหวัดระนอง

ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อม กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงาน “อาบน้ำเพ็ญ @ ระนอง” ประจำปี 2561 ซึ่งการจัดงานอาบน้ำเพ็ญ ได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 20- 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ นำรายได้เข้าสู่จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น พิธีกรรมอาบน้ำเพ็ญ เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ตลาดย้อนยุค “ของดี 5 อำเภอ” การออกบูทร้านอาหารที่โดดเด่นของจังหวัด บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ โซนนวดแผนโบราณ ชมการแสดงต่าง ๆ และการประกวดเขียนเรียงความ “ป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลก” เป็นต้น